Élménytréning, csapatépítés

A tréning-típusú képzések megítélése tapasztalatink szerint kettős. Egyrészt sokan ma is elutasítóak, vagy bizalmatlanok az ilyen jellegű programokkal szemben, vagy épp a munkakörnyezetük, annak finanszírozása nem teszi lehetővé a részvételt. A bizalmatlanság sokszor indokolt, hiszen mi magunk is találkoztunk amolyan „igyunkezbuli” típusú képzéseknek álcázott céges pénzköltéssel.

Másrészt találkoztunk olyan menedzsmenttel, amely a “kötelező, vagy szükséges rossz” szinonimájának tartotta a hasonló alkalmakat. Nagyon kevés olyan innovatív vezető van, aki felismeri a képzések tényleges jelentőségét, és még kevesebb, aki olyan újszerű képzést választ, ahol ténylegesen eléri, vagy a tréninggel hozzájárul vezetői, szervezeti céljainak megvalósulásához.

Egy tréning nem fejlődés. Segítheti az együttműködést, rávilágíthat szervezeti deficitekre, de hosszabb távon nem jelent tartós fejlődést. Ahogy kriminológia professzorom mondta az egyetemen a kriminálstatisztikára értve: “A statisztika olyan, mint a bikini. A lényeget elrejti, de a képzeletünket felkelti.” Élmény lehet ugyan, de tartós, és rögzült, készségszinten elsajátított megoldások kialakítására csak egy tudatos, szervezeti képzési program lehet képes, amely éppúgy ismeri a szereplőket, mint ahogyan megfogalmazni képes fejlődési céljait s helyesen és jól választ ehhez segítőket. A mi tartalmunk a bemutatott pilléreken, a fentiek ismeretén nyugszik, s mindezek ismeretében alakítottuk olyanná, amilyen lett. A helyszínek kiválasztásakor egy Budapestről három órán belül elérhető helyszínre összpontosítottunk, ahol a turisztikai, képzési desztinációk, a környezet és a szolgáltatások szerencsés találkozása mellett hely- és személyismerettel is rendelkezünk.

Olyan piacképes, itthon és Európa más államaiban egyaránt eladható szolgáltatáscsomagokban gondolkodtunk, amelyet kifejezetten piaci körülmények között cégek és magánszemélyek számára egyaránt kínálni tudunk. A cégek között azokat célozzuk, akik felismerték, vagy épp most barátkoznak egy érdemi tudásanyagot, fejlődési lehetőséget magában hordó, de teljesen újszerű élményekre alapozó, és komoly kiválasztást megelőző képzésben, vagy ahogyan mi használjuk a kifejezést: élménytréningben. Gyűjtőnévként használjuk a „cégek” kifejezést, s egyaránt figyelünk, s tudunk mit ajánlani a közigazgatás világában, a civil- vagy érdekképviseleti szervezetekben, fejlődő kis- és középvállalkozásokban vagy a korszerű, innovatív menedzsmenttel és meghatározó piaci szegmenssel rendelkező vállalkozásokban érdekeltek, dolgozók részére is.

A magánszemélyek vonatkozásában célcsoportjaink: a klasszikus szellemi, irodai tevékenységet végzők, akiknek munkájuk során nem biztosított ezen irányú fejlődésük és rekreációjuk; másrészt azon fiatal felnőtteket, és elsősorban városi polgárokat célozzuk, akik szabadidejük értékét becsülve túllépnének az “utazás-wellness-mámor” típusú, egyszerűbb, támogatás nélkül, bárhol elérhető koncepciójú hétvégéken, s aktív fellendülés mellett, munkájukban, magánéletükben egyaránt hasznosítható, átörökíthető ismeretekkel gyarapodnának hagyományos és outdoor keretek között.

Főoldal